Xequeigs innovadors per a la detecció precoç i la gestió precisa de les malalties

Revolució diagnòstica

BLUEBERRY DIAGNOSTICS llança els xequeigs Cx* ―basats en avançats algoritmes d'intel·ligència artificial (AI)―, per ajudar tant a metges com a pacients, a diagnosticar ―a partir d'un simple anàlisi de sang, orina i/o femta―, les principals malalties dels sistemes o funcions corporals més importants, abans que aquestes es tornin cròniques o més greus.

* Com tota prova diagnòstica, en alguns països és necessària prescripció facultativa d'acord amb la normativa sanitària local. Preguem pregunti al seu metge.

Què són els xequeigs Cx?

 
 

Els xequeigs Cx són uns innovadors tests d’ajuda al diagnòstic basats en una simple anàlisi de sang, orina i/o femta que permeten obtenir una imatge completa de la seva salut i focalitzats en ajudar a detectar d’una forma més primerenca els principals trastorns dels sistemes clau del cos.

Els xequeigs Cx estan especialment dissenyats per a ser realitzats com un primer xequeig de laboratori ràpid i complet per als que no poden trobar el temps suficient per un xequeig mèdic, ajudant a augmentar la consciència d’anar al metge per realitzar més proves (encara que no existeix un consens a nivell mundial ―i les recomanacions poden variar entre diferents països―, encara que no existeix un consens a nivell mundial ―i les recomanacions poden variar entre diferents països―, els experts mundials en medicina preventiva recomanen un xequeig mèdic complet periòdica: “Una vegada cada 2 o 3 anys per persones entre 18 i 50 anys, o un cop l’any per a majors de 50 anys”), amb la finalitat d’investigar què està causant els valors anormals de sang, orina i/o femta.

Gràcies a ells, podrà obtenir un diagnòstic, així com prevenir i/o tractar les afeccions causants dels nivells de sang, orina i/o femta anormals abans que aquestes es tornin cròniques o empitjorin.

Nota: els xequeigs Cx s’han desenvolupat per a ús exclusiu dels professionals de la salut i únicament com un sistema de suport a les decisions clíniques ―de l’anglès, Clinical Decision Support System (CDSS)―, no com a element únic per al diagnòstic.

 

Xequeigs disponibles

 
 

 
 

Sol·licitar més informació

Què s’analitza?

 
 
Gràcies als panells compostos per diferents paràmetres analítics de sang, orina i/o femta que les revisions mèdiques de BLUEBERRY DIAGNOSTICS computen en conjunt, és possible obtenir una instantània de tots els sistemes i funcions principals del cos, detectant qualsevol possible trastorn associat als mateixos.
 

 

Hematologia (Línia vermella)

 

Hematologia (Línia blanca)

 

Hematologia (Línia negra)

 

Funció coagulatòria

 

Sistema hematològic

 

 

Índex de massa corporal (IMC)

 

Pressió sanguínea

 

Índexs aterogènics

 

Sistema cardiovascular

 

Metabolisme hidroelectrolític

 

 

Metabolisme de la glucosa

 

Metabolisme de l’àcid úric

 

Funció tiroidea

 

Funció paratiroidea

 

Funció de la vitamina B12

 

 

Funció de la vitamina D

 

Funció hepàtica

 

Funció renal

 

Funció prostàtica

 

Còlon

Característiques principals

 
 

Innovadors

Algoritmes d’Intel·ligència Artificial (IA) entrenats amb les guies mèdiques més actuals i focalitzats en potenciar la relació metge-pacient.

Precisos

Basats en Machine Learning (ML) i Deep Learning (DL) per desenvolupar comentaris interpretatius precisos a través del processament del llenguatge natural (PNL).

Immediats

Tan sols requereixen una visita ràpida al seu laboratori o centre mèdic preferit per extreure les mostres de sang, orina i/o femta per generar l’informe complet.

 

Efectius

Llista completa de diversos paràmetres analítics “acuradament seleccionats” de sang, orina i/o femta ja agrupats per facilitar la seva sol·licitud d’una forma fàcil.

Pràctics

Especialment dissenyats per realitzar-se anualment gràcies a les seves altes capacitats diagnòstiques que cobreixen les principals malalties més comunes.

Comprensibles

Informes fàcils d’entendre amb suggeriments d’actuació addicionals quan es troba algun trastorn, escrits especialment tant per a metges com per a pacients.

Com són els informes?

 
En aquest sentit, el nombre total de permutacions possibles de CheckupPLUS Cx, és a dir, el nombre total de possibles resultats diferents generats pel nostre algoritme, relacionat amb tots els paràmetres analítics de sang i orina computats, és realment enorme:
 

0 milions de permutacions possibles

 
Quan el laboratori ha analitzat la sang, l’orina i/o la femta, els nostres servidors computen tots els valors en uns innovadors algoritmes ―basats en les guies mundials d’avantguarda en biologia clínica i desenvolupats conjuntament amb les principals autoritats en medicina preventiva―, i generen un informe final amb els resultats, comentaris i suggeriments per tots els sistemes i funcions del cos esmentats anteriorment.
 
 

Extracte d’un informe de 63 pàgines*

 
 

 
 
* Els informes han estat especialment dissenyats per a ser interpretats tant per metges com per pacients.

Usos i finalitats

 
 


 

Obtenir una imatge completa de la seva salut d’una manera fàcil, pràctica, efectiva i econòmica, per permetre-li prendre les millors decisions relacionades amb la seva pròpia salut.


 

Ajudar en la detecció primerenca dels principals trastorns dins dels sistemes i funcions clau del cos, facilitant el tractament de les malalties abans que aquestes empitjorin o es tornin cròniques.


 

Crear consciència sobre la importància de la prevenció en els problemes de salut, ja que és molt més fàcil tractar les malalties si aquestes es detecten en les seves etapes inicials.


 

Utilitzar-se com un informe que es pot compartir en base a una prova completa de sang, orina i/o femta, com immillorable punt de partida en la seva visita amb el seu metge de capçalera.

A qui estan destinats?

 
 

Persones menors de 50 anys

Homes i dones de 18 a 50 anys que vulguin mantenir-se al corrent de l’estat de la seva salut per detectar qualsevol possible alteració subclínica, trastorn o patologia (asimptomàtica), com la millor manera de contribuir a la mentalització de la necessitat d’una revisió mèdica un cop cada 2 o 3 anys.

Persones majors de 50 anys

Homes i dones majors de 50 anys que, tot i conèixer els beneficis d’una revisió mèdica anual ―com la millor manera de prevenir malalties manifestades en etapes delicades i difícils de diagnosticar―, no disposen del temps requerit per a realitzar tots els exàmens necessaris.