Revolució diagnòstica pel
SARS-CoV-2 (COVID-19)

BLUEBERRY DIAGNOSTICS llança els nous tests ràpids d’antígens per SARS-CoV-2 (COVID-19):

  • Resultats en 15 minuts.
  • Sensibilitat del 93,3% (98,2% per a mostres amb valors de Ct ≤33), i especificitat del 99,4%.

Solució 360° per a empreses:

  • Personal mèdic amb desplaçament inclòs.
  • Realització del test a casa de client.
  • Tramitació dels positius.
  • Gestió del material de residu.
  • Certificat nCoVPASS inclòs.

* Com a prova de diagnòstic, podria ser requerida una prescripció facultativa d’acord amb la normativa sanitària local. Totes les comandes es tramitaran amb estricte ordre d’entrada.

 

Reservar

Què són els tests CxPREVENTIVE?

 
 

Els tests CxPREVENTIVE són uns tests basats en una anàlisi rutinària de sang, orina i/o femta, i un algoritme d’intel·ligència artificial que generen automàticament un informe interpretatiu. Desenvolupats per obtenir una imatge completa de la seva salut i dissenyats per detectar abans els principals trastorns dels sistemes i funcions clau del cos.

Gràcies a ells, es pot obtenir un diagnòstic, així com prevenir i/o tractar les afeccions causants dels nivells anormals de sang, orina i/o femta abans que aquestes es tornin cròniques o empitjorin.

Nota: els tests CxPREVENTIVE s’han desenvolupat per a ús exclusiu dels professionals de la salut i únicament com un sistema de suport a les decisions clíniques ―de l’anglès, Clinical Decision Support System (CDSS)―, no com a element únic per al diagnòstic.

 

Tests CxPREVENTIVE disponibles

 
 

 
 

Més informació

Què s’analitza?

 
 
Gràcies als panells compostos per diferents paràmetres analítics de sang, orina i/o femta que els tests CxPREVENTIVE de BLUEBERRY DIAGNOSTICS processen en conjunt, és possible obtenir una instantània de tots els sistemes i funcions principals del cos, detectant qualsevol possible trastorn associat als mateixos.
 

 

Hematologia (Línia vermella)

 

Hematologia (Línia blanca)

 

Hematologia (Línia negra)

 

Funció coagulatòria

 

Sistema hematològic

 

 

Índex de massa corporal (IMC)

 

Pressió sanguínea

 

Índexs aterogènics

 

Sistema cardiovascular

 

Metabolisme hidroelectrolític

 

 

Metabolisme de la glucosa

 

Metabolisme de l’àcid úric

 

Funció tiroidea

 

Funció paratiroidea

 

Funció de la vitamina B12

 

 

Funció de la vitamina D

 

Funció hepàtica

 

Funció renal

 

Funció prostàtica

 

Còlon

 
 

Nou: COVID-19 Survival Score

 
 

 

COVID-19 Survival Score


 
A més, CxPREVENTIVE One, CxPREVENTIVE Advanced i CxPREVENTIVE Plus també inclouen el COVID-19 Survival Score ―una equació que estima el risc de complicacions en cas d’una infecció per COVID-19―.
 
Aquesta puntuació es basa en diversos estudis recents que han revisat diferents comorbiditats per predir el risc de complicacions davant d’una infecció per COVID-19, com les relacionades amb malalties o desordres dels següents sistemes i funcions corporals: sistema hematològic, sistema cardiovascular, metabolisme de la glucosa, funció de la vitamina D ―només inclosa a CxPREVENTIVE Advanced i CxPREVENTIVE Plus―, funció hepàtica i funció renal.
 
D’aquesta manera, atès que CxPREVENTIVE One, CxPREVENTIVE Advanced i CxPREVENTIVE Plus ja obtenen una imatge detallada de la seva salut ―gràcies als avançats algoritmes de diagnòstic inclosos―, gairebé totes les malalties subjacents que estan vinculades amb complicacions (fins i tot la mort), poden identificar-se per obtenir el COVID-19 Survival Score.
 
 

Característiques principals

 
 

Innovadors

Algoritmes d’Intel·ligència Artificial (IA) entrenats amb les guies mèdiques més actuals i focalitzats en potenciar la relació metge-pacient.

Precisos

Basats en Machine Learning (ML) i Deep Learning (DL) per desenvolupar comentaris interpretatius precisos a través del processament del llenguatge natural (PNL).

Immediats

Tan sols requereixen una visita ràpida al seu laboratori o centre mèdic preferit per extreure les mostres de sang, orina i/o femta per generar l’informe complet.

 

Efectius

Llista completa de diversos paràmetres analítics “acuradament seleccionats” de sang, orina i/o femta ja agrupats per facilitar la seva sol·licitud d’una forma fàcil.

Pràctics

Especialment dissenyats per realitzar-se anualment gràcies a les seves altes capacitats diagnòstiques que cobreixen les principals malalties més comunes.

Comprensibles

Informes fàcils d’entendre amb suggeriments d’actuació addicionals quan es troba algun trastorn, escrits especialment tant per a metges com per a pacients.

Com són els informes?

 
 
Quan el laboratori hagi analitzat la sang, l’orina i/o la femta, els nostres servidors processen tots els valors en uns innovadors algoritmes ―basats en les guies mundials d’avantguarda en biologia clínica i desenvolupats conjuntament amb les principals autoritats en medicina preventiva―, i generen un informe final amb els resultats, comentaris i suggeriments per tots els sistemes i funcions del cos esmentats anteriorment.
 
En aquest sentit, el nombre total de permutacions possibles de CxPREVENTIVE Plus, és a dir, el nombre total de possibles resultats diferents generats pel nostre algoritme, relacionat amb tots els paràmetres analítics de sang i orina processats, és realment enorme:
 

0 milions de permutacions possibles

 

Extracte d’un informe de 63 pàgines*

 
 

 
 
* Els informes han estat especialment dissenyats per a ser interpretats tant per metges com per pacients.

Usos i finalitats

 
 


 

Obtenir una imatge completa de la seva salut d’una manera fàcil, pràctica, efectiva i econòmica, per permetre-li prendre les millors decisions relacionades amb la seva pròpia salut.


 

Ajudar en la detecció primerenca dels principals trastorns dins dels sistemes i funcions clau del cos, facilitant el tractament de les malalties abans que aquestes empitjorin o es tornin cròniques.


 

Crear consciència sobre la importància de la prevenció en els problemes de salut, ja que és molt més fàcil tractar les malalties si aquestes es detecten en les seves etapes inicials.


 

Utilitzar-se com un informe que es pot compartir en base a una prova completa de sang, orina i/o femta, com immillorable punt de partida en la seva visita amb el seu metge de capçalera.

A qui estan destinats?

 
 

Persones menors de 50 anys

Homes i dones de 18 a 50 anys que vulguin mantenir-se al corrent de l’estat de la seva salut per detectar qualsevol possible alteració subclínica, trastorn o patologia (asimptomàtica), com la millor manera de contribuir a la mentalització de la necessitat d’una revisió mèdica un cop cada 2 o 3 anys.

Persones majors de 50 anys

Homes i dones majors de 50 anys que, tot i conèixer els beneficis d’una revisió mèdica anual ―com la millor manera de prevenir malalties manifestades en etapes delicades i difícils de diagnosticar―, no disposen del temps requerit per a realitzar tots els exàmens necessaris.