Política de publicitat

Darrera actualització: 21 de març de 2019.

Per promoure la missió de “millorar els resultats clínics i la qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament de solucions de diagnòstic innovadores, precises i rendibles”, BLUEBERRY DIAGNOSTICS SL (BLUEBERRY DIAGNOSTICS) accepta publicitat i patrocini segons una sèrie d’estrictes pautes que s’especifiquen a continuació. Els ingressos per publicitat i patrocini s’utilitzen per fomentar la investigació i el desenvolupament sense ànim de lucre de BLUEBERRY DIAGNOSTICS.

BLUEBERRY DIAGNOSTICS manté una clara separació entre contingut publicitari i contingut editorial. Tot el contingut publicitari en el lloc web de BLUEBERRY DIAGNOSTICS està clarament etiquetat com un anunci. Les àrees patrocinades del lloc estan etiquetades com a tals i s’identifica a les organitzacions patrocinadores. La “Política de publicitat” s’estableix i es revisa anualment per l’Advertising Integrity Board (AIB), compost per representants de BLUEBERRY DIAGNOSTICS, l’Editorial Board (EB), el Medical Advisory Board (MAB), el personal de BLUEBERRY DIAGNOSTICS i l’equip de administració de BLUEBERRY DIAGNOSTICS. Les directrius de política actuals apareixen a continuació:

 • No s’admetrà publicitat de productes que vagin en contra de la missió de BLUEBERRY DIAGNOSTICS, com alcohol, tabac, armes de foc, explosius, focs artificials, jocs d’atzar i pornografia. Publicitat de serveis legals, política, causes socials o publicitat religiosa, publicitat de la competència, publicitat comparativa que esmenti altres marques de la competència, així com publicitat intrusiva (incloent finestres emergents i anuncis flotants).
 • Declaracions relacionades amb la salut: els anuncis no poden emetre cap declaració relacionada amb la salut que no estigui clarament justificada. És possible que es requereixi que els anunciants presentin documentació de suport a l’Advertising Integrity Board per justificar aquestes declaracions.
 • Cap implicació d’aprovació per part de BLUEBERRY DIAGNOSTICS o els seus empleats, afiliats o patrocinadors de productes o anunciants pot fer-se.
 • L’Advertising Integrity Board reté l’aprovació final de tots els missatges del patrocinador/producte, els banners i/o l’art final publicitari que estiguin directament vinculats o adjacents al contingut.
 • L’anunci, les icones publicitaris i els logotips de l’empresa s’han de mostrar de forma tal que clarament no formin part del contingut del lloc.
 • L’Advertising Integrity Board es reserva el dret de rebutjar, cancel·lar o eliminar en qualsevol moment qualsevol anunci per qualsevol motiu. L’Advertising Integrity Board també es reserva el dret de determinar la col·locació adequada de l’anunci en el lloc web.
 • No es permeten missatges comercials no sol·licitats.
 • La recopilació i venda de llistes de correu sense el permís exprés dels usuaris no està permesa.
 • L’Advertising Integrity Board es reserva el dret de bloquejar qualsevol anunci que s’executi en servidors d’anuncis de tercers, com “Anuncis de Google”, que no compleixin amb els criteris acordats.
 • Aquesta “Política de publicitat” estarà clarament marcada i serà accessible als lectors i anunciants potencials.
 • Per a consultes sobre publicitat i patrocinis, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a [email protected].