Diagnosis revolution for
SARS-CoV-2 (COVID-19)

BLUEBERRY DIAGNOSTICS presents BloodCOVID ―based on a routine blood test and an Artificial Intelligence (AI)―, to help in SARS-CoV-2 (COVID-19) diagnosis.

 

BloodCOVID Algorithm

Czym są testy Checkup Cx?

 
 

Testy Checkup Cx to innowacyjne badania krwi, moczu i ewentualnie kału, dostarczające obszernych informacji na temat stanu zdrowia, mające na celu ułatwienie wczesnego wykrycia najczęściej spotykanych schorzeń w obrębie najważniejszych układów, narządów i funkcji organizmu.

Testy Checkup Cx to szybkie i kompleksowe profilaktyczne badania laboratoryjne dla wszystkich, którzy nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu na szczegółowe badania lekarskie. Wyniki testów informują pacjenta, czy powinien on skonsultować się z lekarzem w celu wykonania dalszych badań (mimo, iż na całym świecie nie istnieje konsensus ―a rekomendacje mogą różnić się pomiędzy danymi krajami― to, światowi eksperci w dziedzinie medycyny prewencyjnej zalecają poddawanie się okresowym, szczegółowym badaniom kontrolnym co 2 lub 3 lata w przypadku osób pomiędzy 18. i 50. rokiem życia oraz raz w roku w przypadku osób powyżej 50. roku życia), pozwalających na ustalenie przyczyny nieprawidłowych wyników badania krwi, moczu i ewentualnie kału.

Testy te pomagają zatem w postawieniu diagnozy na wczesnym etapie choroby oraz uniknięciu i/lub wyleczeniu schorzenia powodującego nieprawidłowe wyniki badań krwi, moczu i ewentualnie kału, zanim przekształci się ono w chorobę przewlekłą lub ciężką.

Należy pamiętać, że testy Checkup Cx są przeznaczone do użytku wyłącznie przez pracowników służby zdrowia i tylko jako system wspomagania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System, CDSS). Nie zostały one opracowane jako odrębny element diagnostyczny.

 

Dostępne badania Checkup CxPREVENTIVE

 
 

 
 

Więcej informacji

Co można zbadać przy pomocy testów Checkup Cx?

 
 
Testy Checkup Cx firmy BLUEBERRY DIAGNOSTICS to kompletne panele badań krwi, moczu i ewentualnie kału, które pozwalają na zbadanie najważniejszych układów, narządów i funkcji organizmu oraz wykrycie ewentualnych chorób.
 

 

Hematologia – krwinki czerwone

 

Hematologia – krwinki białe

 

Hematologia – płytki krwi

 

Układ krzepnięcia krwi

 

Układ hematologiczny

 

 

Wskaźnik masy ciała (BMI)

 

Poziom ciśnienia krwi

 

Układ krążenia – wskaźniki miażdżycowe

 

Układ sercowo-naczyniowy

 

Gospodarka wodno-elektrolitowa

 

 

Gospodarka węglowodanowa

 

Gospodarka purynowa

 

Funkcje tarczycy

 

Funkcje przytarczyc

 

Funkcje witaminy B12

 

 

Funkcje witaminy D

 

Funkcje wątroby

 

Funkcje nerek

 

Funkcje prostaty

 

Funkcje przewodu pokarmowego

 
 

NEW: COVID-19 Survival Score

 
 

 

COVID-19 Survival Score


 
Besides, CxPREVENTIVE One, CxPREVENTIVE Advanced and CxPREVENTIVE Plus also include the COVID-19 Survival Score ―an equation that estimates the risk of bad outcomes in case of COVID-19 infection―.
 
This score is based on several recent studies that have computed altogether different variables to predict the outcome risk from a COVID-19 infection, such as those ones related with conditions of the following body systems and functions: Hematologic System, Cardiovascular System, Glucose Metabolism, Vitamin D Function ―only included in CxPREVENTIVE Advanced and CxPREVENTIVE Plus―, Liver Function and Renal Function.
 
In this way, since CxPREVENTIVE One, CxPREVENTIVE Advanced and CxPREVENTIVE Plus are able to obtain a deep picture of your health ―thanks to the advanced diagnosis algorithms performed―, almost all those underlying conditions that are linked with a bad outcome (even death), can be identified to obtain the COVID-19 Survival Score.
 
 

Cechy testów Checkup Cx

 
 

Innowacyjne

Algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję, oparty na najbardziej aktualnych światowych wytycznych z zakresu medycyny i mający na celu poprawę relacji między lekarzem i pacjentem.

Dokładne

Oparte na technologiach uczenia maszynowego (Machine Learning) i uczenia głębokiego (Deep Learning), które pozwalają na tworzenie rzetelnych komentarzy interpretujących wyniki poprzez przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing)

Szybkie

Aby uzyskać pełny raport z wyników badań, wystarczy odwiedzić wybrane laboratorium lub przychodnię, gdzie pobrana zostanie próbka krwi, oraz dostarczyć próbki moczu i/lub kału.

 

Skuteczne

Kompletny zestaw starannie wyselekcjonowanych parametrów oznaczanych w krwi, moczu i/lub kale, zebranych w wygodny pakiet.

Wygodne

Testy pozwalające na diagnozowanie najczęściej występujących chorób, które wystarczy wykonywać raz w roku.

Zrozumiałe

Raport końcowy, łatwy do zrozumienia zarówno dla pacjenta jak i lekarza, zawierający wszystkie wyniki badań oraz sugestie dalszego postępowania, w przypadku gdy wykryte zostaną nieprawidłowości, zaburzenia lub choroby.

Co znajduje się w raporcie końcowym?

 
 
Po wykonaniu analizy krwi, moczu i ewentualnie kału przez laboratorium, nasze serwery obliczają wszystkie wartości na podstawie innowacyjnych algorytmów, opartych na najnowszych światowych wytycznych dotyczących biologii klinicznej i stworzonych we współpracy z największymi autorytetami w dziedzinie medycyny prewencyjnej. Następnie generowany jest raport z wyników, zawierający również komentarze i sugestie dotyczące wszystkich wymienionych wyżej układów i funkcji organizmu.
 
Łączna liczba możliwych permutacji dla testu CxPREVENTIVE Plus, tj. łączna liczba różnych kombinacji wyników, które mogą zostać wygenerowane przez nasz algorytm na podstawie wszystkich przetworzonych parametrów oznaczanych we krwi i moczu wynosi:
 

0 milionów możliwych permutacji

 

Przykładowe fragmenty raportu*

 
 

 
 
* Raport zaprojektowany został w sposób umożliwiający interpretację wyników zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów.

Zastosowanie i cele

 
 


 

Uzyskanie obszernych informacji na temat stanu zdrowia w łatwy, wygodny, skuteczny i przystępny cenowo sposób oraz umożliwienie pacjentom podejmowania najlepszych decyzji związanych z ich zdrowiem.


 

Wsparcie wczesnego wykrywania najczęściej spotykanych schorzeń w obrębie najważniejszych układów, narządów i funkcji organizmu, a tym samym ułatwienie podjęcia odpowiedniego leczenia przed rozwinięciem się choroby.


 

Podnoszenie świadomości na temat znaczenia profilaktyki zdrowotnej, umożliwiającej łatwiejsze leczenie chorób wykrytych na wczesnym etapie.


 

Rozbudowany raporty końcowy, który zawiera wyniki wszystkich przeprowadzonych badań krwi, moczu i ewentualnie kału. Raport zawiera również komentarze i sugestie. Raport końcowy może stanowić punkt wyjściowy podczas konsultacji z lekarzem rodzinnym.

Dla kogo przeznaczone są testy Checkup Cx?

 
 

Osoby poniżej 50. roku życia

Kobiety i mężczyźni między 18. a 50. rokiem życia zyskują możliwość bieżącej kontroli stanu swojego zdrowia oraz wykrycia ewentualnych bezobjawowych zmian, schorzeń lub procesów patologicznych. Testy Checkup Cx są doskonałym sposobem zakorzenienia w mentalności pacjentów potrzeby wykonywania okresowych badań kontrolnych raz na 2 lub 3 lata.

Osoby powyżej 50. roku życia

Kobiety i mężczyźni powyżej 50. roku życia, którzy – pomimo wiedzy na temat korzyści płynących z poddawania się corocznym badaniom kontrolnym, stanowiącym najlepszy sposób na uniknięcie wielu chorób, które rozwijają się niepostrzeżenie i są trudne do wykrycia w odpowiednim momencie – nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu na wykonanie wszelkich niezbędnych badań.