Misja i wizja

Misja

Udoskonalanie badań klinicznych i poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na różne choroby poprzez opracowywanie innowacyjnych, precyzyjnych i opłacalnych rozwiązań diagnostycznych.

Wizja

Bycie najlepszym przedsiębiorstwem klinicznym na świecie, pomagającym pacjentom cieszyć się lepszym zdrowiem.